แม่ค้าออนไลน์มีรายได้เท่าไร? ต้องเสียภาษี

รู้หรือไม่ว่า เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฏหมายด้วยนะคะ หลายคนอาจจะบอกว่า ไม่อยากเสียภาษีเลย แอดมินก็ไม่ชอบเสียภาษีค่ะ แต่เราเป็นคนไทย มีรายได้เราต้องเสียภาษีนะคะ (พี่สรรพากร เดินมาตบไหล่ดีมากๆ) เรามาดูกันดีกว่าว่า จะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อันนี้ถือเป็นพื้่นฐานของทุกคนไม่ว่าจะ ทำงานประจำ ไม่ประจำ ขายของ ขายข้าวแกง แม่ค้าส้มตำ หรือจะเป็น เน็ทไอดอล แต่เอากันจริงๆ ถ้าไม่ได้มีสลิปเงินเดือนก็ไม่มีใครอยากจะแสดงเงินได้ที่แท้จริงกันซักเท่าไหร่ เอาเป็น สมมุติว่า เป็นคนดีใสๆ แสดงเงินได้ที่แท้จริง เราจะต้องคำนวณอย่างไร

ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ต้องนำเงินได้จาก e-Commerce ไปรวมคำนวณ กับเงินได้จากแหล่งอื่นถ้ามี เช่น เงินเดือน ดอกเบี้ย โดยยื่นแบบ แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.94 ภายในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ของปี และยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป
 
– เงินได้สุทธิ 1-150,000 บาท ได้รับยกเว้น
– เงินได้สุทธิ 150,001-300,000 บาท อ้ตรา 5%
– เงินได้สุทธิ 300,001-500,000 บาท อัตรา 10%
– เงินได้สุทธิ 500,001-750,000 บาท อ้ตรา 15%
– เงินได้สุทธิ 750,001-1,00,000 บาท อ้ตรา 20%
– เงินได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 บาท อ้ตรา 25%
– เงินได้สุทธิ 2,000,001-4,000,000 บาท อ้ตรา 30%

– เงินได้สุทธิ 4,000,000 ขึ้นไป อ้ตรา 35%

แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะมีค่าลดหย่อนตามแต่ละบุคคลอยู่แล้ว  เอาจริงๆ แอดมินอยากเสีย 35% มากเลยนะ เมื่อไหร่จะมีรายได้ถึงขนาดนั้นก็ไม่รู้ ต้องมีซักวัน ต้องมีสักวัน

2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับใครที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นเรื่องเป็นราว อันนี้ต้องทำอยู่แล้ว ไม่ทำติดคุกนะนาย

ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อที่อยู่ณ ที่ใด ๆก็ตาม ต้องนำรายได้ จากการประกอบกิจการ มารวมคำนวณกำไรสุทธิตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในมาตรา65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร หากกิจการขาดทุนสุทธิไม่ต้องเสียภาษี โดยยื่นแบบ แสดงรายการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี และยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
 
– รายได้ 1-300,000 บาท ยกเว้น
– รายได้ 300,001-1,000,000 บาท 15%
– รายได้ 1,000,001 บาทขึ้นไป 20%

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อีกส่วนที่พ่อค้าแม่ค้ามักจะมองข้ามไป จริงๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เป็นอะไรที่เราต้องจ่ายนะคะ โดยเฉพาะใครก็ตามที่มีรายได้เกินกว่าที่กฏหมายกำหนด ปัจจุบัน รัฐบาลกำลังจะเข้ามาตรวจสอบ โดยดูจากเงินฝากของเราซึ่งจะผ่านทางดิจิตอลในอนาคต เป็นเรื่องที่คุณพ่อค้าแม่ค้าต้องเริ่มศึกษากันเอาไว้แล้วค่ะ ไม่งั้นจะหาว่าแอดมินไม่เตือน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพในประเทศไทย หรือผู้นำเข้าสินค้า โดยผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าผู้ประกอบการจะมีรายรับหรือไม่ก็ตาม

สำหรับใครที่ต้องการศึกษาเรื่องภาษีลึกกว่านี้ ลองไปสอบถามกับเพื่อนบ้านของเรา iTax เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีกันได้นะคะ

ข้อมูลอ้างอิง: ผู้จัดการออนไลน์
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *