[LM] Siam Outlet ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แก่ธุรกิจ Chat Commerce แบบครบวงจร

file-1-11-2560-be-9-45-13-am

Siam Outlet ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แก่ธุรกิจ Chat Commerce แบบครบวงจร

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ Chat Commerce ถือว่าเป็นการวิวัฒนาการมาจากพฤติกรรมของคนไทย ที่ไม่เชื่อมั่นในระบบการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วไป เนื่องจากผู้บริโภคมักมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ แต่ไม่สามารถสอบถามหรือพูดคุยกับผู้ประกอบการได้โดยตรง ดังนั้น การสั่งซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม จนทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้บริการ และได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง

จากการเติบโตของธุรกิจ Chat Commerce ที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลสำรวจของ PricewaterhouseCoopersระบุว่า 51 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ต เคยซื้อของโดยตรงใน Facebook, Instagram และ LINE หากเทียบมูลค่าตลาดแล้ว มูลค่าตลาดของ Chat Commerce ในไทยสูงถึงปีละกว่าแสนล้านบาท จนเป็นผลต่อยอดให้เกิดธุรกิจ ใหม่ที่ช่วยบริหารจัดการสินค้าของผู้ประกอบการให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยนิตยสาร LM ฉบับนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณชญาภัค สหัชอติเรกลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Siam Outlet เกี่ยวกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ Chat Commerce แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ตลอดจนขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย

Linking the Analog and Digital Sides of e-Commerce

คุณชญาภัค ได้อธิบายถึงความเป็นมาของธุรกิจนี้ว่า “เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจ Chat Commerce ส่วนใหญ่ มองหาวิธีการดำเนินธุรกิจแบบประหยัดต้นทุน ด้วยการบริหารจัดการสินค้าในที่พักอาศัย ซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด รวมไปถึงการบรรจุภัณฑ์ และทำการขนส่งสินค้าเพียงคนเดียว ดังนั้น ทางเราจึงได้จัดตั้งบริษัท Siam Outlet ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านี้ ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น”

“บริษัทฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ Chat Commerce ด้วยการเป็นผู้บริหารจัดการสินค้าคงคลัง ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้า สินค้า บรรจุภัณฑ์ และขนส่งสินค้า โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบยอดจำหน่าย และยอดสินค้าคงเหลือ ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างครบถ้วนและแม่นยำ ผ่านระบบปฏิบัติการ ของ Siam Outlet ที่จะคอยอัพเดต จำนวนสินค้าแบบเรียลไทม์ โดยจุดเด่นของระบบนี้ คือ สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้า เมื่อมีการสั่งซื้อ สินค้าผ่านสังคมออนไลน์ อีกทั้ง ระบบยังเชื่อมต่อกับเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ-ขาย (Marketplace) ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าผ่าน หลายช่องทางได้ในเวลาเดียวกัน โดยบริหารสินค้าคงคลังจากระบบของเราเพียงที่เดียว”

ทั้งนี้ บริษัท Siam Outlet เปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2015 โดยให้บริการคลัง จัดเก็บสินค้าขนาดพื้นที่ 100 ตารางเมตร ในการจัดเก็บสินค้า บรรจุภัณฑ์ และขนส่งสินค้า จนปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาบริการต่างๆ ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น ตั้งแต่การบริหารจัดส่งสินค้ามายังประเทศไทย การดำเนินพิธีศุลกากร การตรวสอบ สภาพสินค้า ตลอดจนถึงการขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับปลายทาง

Finding the Formula for Success

หัวใจสำคัญในการให้บริการของ Siam Outlet คือ ความถูกต้อง และแม่นยำ เพราะถ้าหากเกิดความผิดพลาดจากการบริหารจัดการ ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ในด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้ประกอบการและบริษัทฯ อีกด้วย

“นโยบายหลักของบริษัทฯ คือ ความผิดพลาดต้องเป็นศูนย์ ดังนั้น เราจึงต้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้นว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้รับและผู้ส่ง”

จากที่กล่าวข้างต้น การให้บริการที่ถูกต้องและแม่นยำนั้น ต้องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรของบริษัทฯ ต้องได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อรองรับความต้อง การของลูกค้าในด้านต่างๆ ทั้งด้านการประสานงาน ด้วยความรวดเร็ว สุภาพ เอาใจใส่ (Nice) การดูแล สินค้าให้คงสภาพที่สมบูรณ์ ตลอดจนถึงขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ให้แข็งแรงและปลอดภัย ผสมผสาน กับเทคโนโลยี IT (Intelligence) เฉพาะตัว เพื่อผลักดันให้เกิดความแม่นยำ (Precise) หรือความผิดพลาดในการขนส่งเป็นศูนย์

Exponential Growth

ถึงแม้ว่ากลุ่มลูกค้าของ Siam Outlet จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Chat Commerce เป็นหลักก็ตาม แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยได้ให้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่จากต่างประเทศ ที่เข้ามาทำตลาดออนไลน์ในเมืองไทย

“บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ารายได้ในปี 2017 เป็นมูลค่า 80 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ในปี 2018 โดยส่วนแบ่งรายได้หลักมาจากธุรกิจ Chat Commerce 60 เปอร์เซ็นต์ และธุรกิจรายใหญ่ 20 เปอร์เซ็นต์ และโครงการต่างๆ อีก 20 เปอร์เซ็นต์ บริษัทมีอัตราการเติบโตกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้ในขณะนี้ ได้มีนักลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาเจรจาธุรกิจกับบริษัทฯ บ้างแล้ว ซึ่งคาดว่าในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น” คุณชญาภัค กล่าว

ปัจจุบัน บริษัท Siam Outlet ได้มีการพัฒนาบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น “บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการจุดรับส่งสินค้า (Drive Thru Parcel Shop) โดยผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าที่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว มาฝากให้เราดำเนินการขนส่งไปยังปลายทางต่างๆ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการขนส่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนาจุดให้บริการดังกล่าว 100 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2018” คุณชญาภัค กล่าว “นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการคลังสินค้าในประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการนำสินค้าไปจัดจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย”

ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากการเป็นผู้บริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่คุณชญาภัคมี รวมไปถึงการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า สิ่งเหล่านี้ ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของบริษัท Siam Outlet ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ ได้มีการวางแผนการดำเนินการให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง

PANTHITA PHENSAWANG

ที่มา: LM Magazine

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *